Prijslijsten

Kinderopvang Allkidsz beschikt over meerdere locaties verdeeld in Nieuw-West. Hieronder treft u de prijslijst per opvangsoort aan.

De facturen worden maandelijks per mail verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op dagen dat kinderopvang Allkidsz gesloten is, met uitzondering van de kerstsluiting.

Betaling geschiedt door middel van een door u afgegeven automatische incasso. U ontvangt elke maand rond de 16e van de maand de factuur voor de eerstkomende maand. Het bedrag wordt geïncasseerd rond de 28e van de maand.

De prijzen worden jaarlijks per 1 Januari aangepast.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van ons kinderdagverblijf.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van ons kinderdagverblijf Voor- en vroegschoolse educatie.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van onze buitenschoolse opvang.

Klik hier voor onze prijslijst 2019 van onze voorschoolse opvang.