Welkom op de website van kinderopvang Allkidsz

Kiezen is lastig, zeker wanneer het om uw kindsbelangen gaat. 


U wilt het beste voor uw kind. Uw kind moet zich emotioneel goed kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewaardeerd voelen. Uw kind wil vooral aandacht, geborgenheid en spelen. Kinderopvang Allkidsz biedt dit allemaal en staat voor kwalitatief hoogstaande opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar oud. Wij bieden kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, voorschoolse opvang voor de buitenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang aan.


Afbeelding6

  Op een creatieve en warme manier geven de pedagogisch medewerkers gericht aandacht aan uw kind.
  Bij Allkidsz bieden wij ruimte aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De kinderen mogen bij ons
  spelen, ontdekken en ervaren.

  Waarom kiezen voor kinderopvang Allkidsz?

  U bent op zoek naar een dynamische kinderopvang waar zowel u als uw kind zich thuis voelt.
   .  Een opvang met gekwalificeerde en ervaren pedagogisch medewerkers.
   .  Ruime speelgelegenheid voor elk kind met volop de mogelijkheid tot ontwikkelen van een
     eigen identiteit en zelfredzaamheid.
   .  Een helder pedagogisch beleidsplan en op elke locatie een eigen pedagogisch werkplan.
   .  Omdat u kiest voor een waardevolle, professionele en betrouwbare kinderopvang.
   .  Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders/verzorgers en Allkidsz.