Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden maken deel uit van ons contract en worden meegezonden met het contract.

U kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
Kinderopvang AllKidsz handelt volgens de richtlijnen en bepalingen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang zoals overeengekomen tussen BOINK enerzijds en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang/MO-groep anderzijds. Het convenant is ingegaan op 1 januari 2005 en gewijzigd in december 2006 en geldt voor onbepaalde tijd. Het convenant regelt zaken als: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de stamgroep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Daarmee geeft AllKidsz ook haar maatschappelijke rol aan in het integraal jeugdbeleid.

Download hier voor het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.