Directie

Maureen Held is directeur van Kinderopvang AllKidsz. Wanneer het om de kinderen gaat biedt AllKidsz van A tot Z opvang, vandaar de Z in de naamvoering. Samen met het Managementteam, de pedagogisch medewerkers en niet te verwaarlozen overige medewerkers, streeft zij er naar om een kwalitatief hoge kinderopvang aan te bieden.

Goede kwaliteit wordt bereikt door een heldere pedagogische visie die in de praktijk tot uiting komt. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Maureen Held vindt haar inspiratie uit het pedagogisch concept van Nederlands bekende pedagoog Walraven –Riksen. Tevens maakt zij gebruik van haar eigen ervaringen als moeder, en uit haar jarenlage werkervaring als pedagogisch en sociaal agogisch werkster. Zij heeft veel gewerkt met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Maureen Held wil er zijn voor ouders die bewust kiezen voor kinderopvang, dat deel uitmaakt van de opvoeding. AllKidsz staat voor zorg en toewijding en voor gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheden. Samenwerking tussen AllKidsz en ouders is essentieel, evenals betrokkenheid en een heldere open communicatie waarin het waardevolste bezit, het kind aan de basis staat. Wij hebben immers "hart" voor de kinderen!