Extra opvang en ruildagen

Incidenteel kan er, tegen vergoeding, op andere dagen dan de contractdagen gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Bij de pedagogisch medewerker van de groep kunt u informeren of een extra dag mogelijk is. De prijzen voor een extra dag zijn terug te vinden in onze prijslijst en via onderstaande formulieren.

Ruiling van dagen is mogelijk. Per jaar van januari t/m december mag maximaal 4 keer een dag geruild worden. Ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. De ruildagen kunnen aangevraagd worden bij de betreffende pedagogisch medewerkers en als er plaats is, wordt deze ruildag goedgekeurd. Indien de ouder een ruildag aanvraagt moet deze binnen een maand opgenomen worden. Ruilen achteraf is niet mogelijk.
Vakantiedagen of ziektedagen mogen niet geruild worden. Wanneer AllKidsz haar jaarlijkse sluitingsdagen heeft kan er ook niet geruild worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier ruildag op de andere groep.