Hoe wij bij Allkidsz omgaan met het Corona virus

covid 19Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de (lokale) GGD. Beiden geven aan dat er (nog) geen reden is voor specifieke maatregelen.

Op al onze vestigingen zijn er voorzieningen getroffen. U vindt direct bij de ingang desinfecterende handgel. Ook is het de bedoeling dat u onze opvang met een mondkapje op betreed. Uitsluitend mogen de ouders van de baby en peutergroepen hun kind naar binnen en buiten begeleiden. De Kinderen van de BSO worden door de pedagogisch medewerkers naar buiten begeleidt. Voorts dragen onze medewerkers een mondkapje behalve bij het buiten spelen.

Verder handelen wij volgens het door ons gevoerde beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. In dit beleid is opgenomen hoe wij omgaan met hygiƫne en infectieziekten. Ons beleid veiligheid en gezondheid is in lijn met de adviezen van het RIVM.

Specifiek voor het coronavirus geeft het RIVM het volgende advies:

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Medewerkers en ouders houden 1,5m afstand van elkaar

Noodopvang
Vanaf 8 februari mogen wij het kinderdagverblijf en de VVE groep weer openen. We zijn blij de kinderen weer op de opvang te zien.
De BSO blijft helaas nog gesloten. Voor de buitenschoolse opvang bieden wij nog wel noodopvang aan.

Noodopvang zonder contract
Anders dan in het voorjaar heeft de overheid nu besloten dat noodopvang alleen beschikbaar is voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Het RIVM heeft actuele informatie over het virus en hoe te handelen op de site www.rivm.nl

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3

VESTIGINGEN

Greatkidzz Aker
Smartkidzz Odyssee
Topkidzz Bovenland