Hoe wij bij Allkidsz omgaan met het Corona virus

covid 19Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de (lokale) GGD. Beiden geven aan dat er (nog) geen reden is voor specifieke maatregelen.

Op al onze vestigingen zijn er voorzieningen getroffen. U vindt direct bij de ingang desinfecterende handgel. Ook is het de bedoeling dat u onze opvang met een mondkapje op betreed. Uitsluitend mogen de ouders van de baby en peutergroepen hun kind naar binnen en buiten begeleiden. De Kinderen van de BSO worden door de pedagogisch medewerkers naar buiten begeleidt. Voorts dragen onze medewerkers een mondkapje behalve bij het buiten spelen.

Verder handelen wij volgens het door ons gevoerde beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. In dit beleid is opgenomen hoe wij omgaan met hygiëne en infectieziekten. Ons beleid veiligheid en gezondheid is in lijn met de adviezen van het RIVM.

Specifiek voor het coronavirus geeft het RIVM het volgende advies:

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Medewerkers en ouders houden 1,5m afstand van elkaar

Noodopvang
Voor de tweede keer dit jaar hebben wij, in zeer korte tijd, moeten omschakelen van onze gebruikelijke opvang naar noodopvang. Onze medewerkers kunnen het jaar niet afsluiten zoals ze in gedachten hadden en alle spetterende vakantieactiviteiten die onze BSO medewerkers op het programma hadden staan, vallen in het water. Desondanks heeft de hele organisatie de schouders eronder gezet en zijn we gestart met noodopvang. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn.

Ook voor u als ouder ziet de wereld er opeens heel anders uit. Toch ontvangen we weer veel positieve reacties en steun. Bedankt daarvoor!
Momenteel bieden wij noodopvang aan van 16 december tot tenminste 5 februari 2021.

Dringend verzoek
De vraag naar noodopvang is groot. Wij willen voorkomen dat we de noodopvang moeten uitbreiden naar meerder locaties, want dat staat haaks op de strenge maatregelen die de overheid heeft genomen om onze contacten tot een minimum beperken. We willen je daarom met klem vragen om je kind alleen te brengen als je allebei een vitaal beroep hebt of als je alleenstaande ouder bent met een vitaal beroep.

Wanneer één van beide ouders werkzaam is in een cruciale beroepssector, wordt in eerste instantie verwacht dat de andere ouder zorgt voor de kinderen. Als dat op een dag echt niet lukt, kan een beroep worden gedaan op de noodopvang.

Noodopvang zonder contract
Anders dan in het voorjaar heeft de overheid nu besloten dat noodopvang alleen beschikbaar is voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Het RIVM heeft actuele informatie over het virus en hoe te handelen op de site www.rivm.nl

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3

VESTIGINGEN

Greatkidzz Aker
Smartkidzz Odyssee
Topkidzz Bovenland