Kinderdagverblijf

Door een kind naar een kinderdagverblijf te brengen, kiest u als ouder voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Ook leren rekening houden met elkaar en andere ervaringen op te doen dan thuis.

                                                        

Wij bieden hele dagen opvang van maandag t/m vrijdag. De opvang bij Allkidsz vindt plaats op horizontale groepen. Horizontale groepen zijn zogenaamde homogene groepen, dat wil zeggen dat er kinderen in dezelfde leeftijd worden opgevangen op een groep.

De kinderen worden als volgt gegroepeerd;
■  De babygroep van 0 tot 2 jaar
■  De peutergroep van 2 tot 4 jaar  

De kinderen worden in stamgroepen opgevangen. Dit is de vaste groep van het kind, waar tenminste 1 vaste beroepskracht aanwezig is. Op de groepen wordt het dagschema gevolgd. De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht (minimaal 3,5 m2 per kind) en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. De kinderen worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling en in het creatief spel.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Zij hebben elke dag een creatief moment. Zij kunnen dan scheuren, knippen, plakken, verven, etc. en de werkjes mogen na verloop van tijd mee naar huis genomen worden.