Landelijk Register Kinderopvang

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Kinderopvang AllKidsz staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Elke kinderopvangvoorziening die ingeschreven staat bij het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Onze LRK nummers zijn:

KDV Greatkidzz, Sporadenlaan 5 registratienummer: 195341703
BSO Greatkidzz, Sporadenlaan 5 registratienummer: 134416272
BSO Topkidzz, Akersluis 1 registratienummer: 690380793
BSO Smartkidzz, Cycladenlaan 2 registratienummer: 232444572

Via de website van Landelijk Register Kinderopvang kunt u het registratienummer en inspectierapporten terugvinden.
Uw toeslag aanvragen kan via www.toeslagen.nl