Mederwerker in opleiding

Zoals genoemd is AllKidsz een calibris erkend leerbedrijf. Beroepskrachten die beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang kunnen in deze branche werken. De pedagogisch medewerkers in opleiding volgen de variant BBL (Beroeps Begeleidend Leren) of BOL (Beroeps Opleidend Lerend).

De BOL-ers gaan naar school en moeten daarnaast een aantal blokken stage lopen. Zij staan boventallig op de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 

De BBL-ers hebben een leer werkovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerkers in opleiding en gaan daarnaast 1 dag in de week naar school. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Gedurende de eerste 2 jaar van de opleiding is zij van 0 tot 100% inzetbaar. Dit houdt in dat de werkgever de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken, vaststelt. Op basis van informatie van de opleiding en praktijk opleiding wordt dit bepaald. Het 3e jaar is de BBL-er 100% inzetbaar. Bijvoorbeeld: op een BSO mogen 20 kinderen met 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers of1 gediplomeerde pedagogisch medewerker samen met een BBL-er waarvan bepaald is dat zij 100% inzetbaar is.

Daarnaast biedt AllKidsz de mogelijkheid aan VMBO leerlingen om zogenaamde snuffelstage te komen lopen. Dit is vaak voor een week of een aantal weken een dag in de week. Dit geldt ook voor de BSO.