Meldcode kindermishandeling

Kinderopvang AllKidsz heeft één aandachtsfunctionarissen benoemd. Als kinderopvang organisatie zijn we wettelijk verplicht minimaal één aandachtsfunctionaris in dienst te hebben.

Wat doet een Aandachtsfunctionaris?
Wanneer een pedagogisch medewerker een afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kindje opmerkt, kan dit in eerste instantie met de ouder besproken worden. Maar wanneer er geen verbetering, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zal de ouders uitnodigen voor een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en waarom wij als kinderopvang organisatie ons zorgen maken.

Uiteindelijk streven we ernaar een oplossing te vinden voor het probleem. Dit kan door interne hulp te bieden, maar ook extern. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Petra Console heeft de training aandachtsfunctionaris gevolgd en afgerond.  Mocht u als ouder vragen hebben dan kunt u Petra op maandag t/m vrijdag bereiken op telefoonnummer 020-6103270 of 020-6108018.

AllKidsz hanteert het op landelijk niveau ontwikkeld model meldcode kindermishandeling voor kindercentra waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Op de website https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling kunt u hier meer informatie over lezen.