Prijslijsten

Kinderopvang Allkidsz beschikt over meerdere locaties verdeeld in Nieuw-West. Hieronder treft u de prijslijst per opvangsoort aan.

De facturen worden maandelijks per mail verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op dagen dat kinderopvang Allkidsz gesloten is, met uitzondering van de kerstsluiting.

Betaling geschiedt door middel van een door u afgegeven automatische incasso. U ontvangt elke maand rond de 16e van de maand de factuur voor de eerstkomende maand. Het bedrag wordt geïncasseerd rond de 28e van de maand.

De prijzen worden jaarlijks per 1 Januari aangepast.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van ons kinderdagverblijf.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van onze buitenschoolse opvang.

Klik hier voor de prijslijst 2019 van onze buitenschoolse opvang voor locatie Atlantis.

Klik hier voor onze prijslijst 2019 van onze voorschoolse opvang.

 

Het tarief voor voor- en vroegschoolse indicatie is afhankelijk van verschillende factoren.
Via de website van de gemeente kunt u een proefberekening maken na aanleiding van uw situatie. 
Bij het invullen van de proefberekening kunt u de volgende gegevens gebruiken:
Wij hanteren een uurtarief van € 8,02 en berekenen met 50 weken. De gemeente vergoed maximaal 13 uur.