Proclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Kinderopvang Allkidsz. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op de internetsite van Kinderopvang Allkidsz staat, mag vrij verspreid worden , mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kinderopvang Allkidsz besteed uiterste zorg aan correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, die de site vertoont. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Eveneens besteed Allkidsz uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, maar kan dat niet garanderen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Kinderopvang Allkidsz behoud zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van kinderopvang Allkidsz, welke ook geen eigendom zijn van Kinderopvang Allkidsz. Zij zijn louter opgenomen ter informatie voor de bezoeker van deze site. Hoewel Allkidsz uiterst selectief is ten aanzien van de site waarna verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch naar de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst Kinderopvang Allkidsz af.

Privacy beleid

Kinderopvang Allkidsz volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet beschermingspersoonsgegevens. Dit betekend dat Allkidsz uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derde verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De informatie ten behoeve van aanvragen en /of informatieverzoeken per digitaal formulier verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Kinderopvang Allkidsz sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Aansprakelijkheid

Hoewel Kinderopvang Allkidsz alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Kinderopvang Allkidsz niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Kinderopvang Allkidsz aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende de website van de Kinderopvang Allkidsz kunt u contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Proclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De Kinderopvang Allkidsz staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden
e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.