Risico inventarisatie

AllKidsz voert een verantwoord gezondheids- en veiligheidsbeleid. Dit is onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. Aan de
risico-inventarisatie is ook een evaluatie gekoppeld. De risico-inventarisatie en evaluatie laat zien wat kinderen kan overkomen, hoeveel en welke ongevallen er met kinderen zijn geweest, wat AllKidsz hieraan doet of heeft gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Deze gegevens liggen op de vestiging ter inzage voor ouders en medewerkers.

Een belangrijk deel van de veiligheid wordt bepaald door inzicht en toezicht van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker is zich continu bewust van de risico's die kinderen lopen in bepaalde situaties en bij bepaalde activiteiten, zij handelen daarnaar. Het is onmogelijk dat alle risico's voor kinderen uitgesloten worden. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden en grenzen zoeken.

Jaarlijks wordt er een gezondheids- en risico inventarisatie gehouden. Daarbij worden actieplannen gemaakt en komen er werkinstructies uit voort. De werkinstructies worden in de overleggen besproken en zonodig aangepast. Er worden strenge eisen gesteld aan het schoonmaakwerk en de hygiëne regels op de groepen. Ook van de gezondheidsrisico wordt er een inventarisatie gemaakt en volgen er werkinstructies die als leidraad dienen in het hygiënisch werken.