Toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Bij Allkidsz kinderopvang heeft ieder kind zijn- of haar eigen groep. Deze groep kinderen wordt voor de dagopvang 'stamgroep' genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Soms komt het voor dat een kind een dagje gebruik wil/moet maken van opvang in een tweede stamgroep. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk) een extra dag nodig is, maar er geen plaats op de eigen groep van het kind is. De ouder en de houder van kinderopvang Allkidsz spreken af hoelang de opvang in de andere groep uiterlijk kan duren. Gaat dit om een lange periode, dan wordt dit contractueel vastgelegd. Gaat het om een dagdeel of een paar dagen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier 'toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen'.

Klik hier voor het toestemmingsformulier.