Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderopvang Greatkidzz biedt VVE

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op ons kinderdagverblijf Greatkidzz, op de locatie Sporadenlaan, komt tot stand met de methode Uk & Puk. Zo zorgt Greatkidzz ervoor dat de kinderen, op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt VVE dan?

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.
U kunt hier de werkwijze terugvinden van Uk en Puk.

De voordelen van VVE

• Draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
• Zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
• Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
• Geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE volgens landelijk vastgestelde methode

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. De gemeente subsidieert volgens een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die een risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen om naar het kinderdagverblijf te komen. Deze mogelijkheid bestaat ook voor kinderen zonder een VVE-indicatie.
Valt uw kind binnen de doelgroep van de gemeente, dus met indicatie, dan stelt de gemeente het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt. Dit kan zijn de gemeente zelf, de basisscholen of de opvangorganisatie. Bij de VVE van Greatkidzz werken tenminste altijd twee VVE-gekwalificeerde beroepskrachten.
Via de website van de gemeente kunt u zien of u recht heeft op een vergoeding en wat uw eigen bijdrage zou zijn. Wij hanteren een uurtarief van € 8,02 en berekenen met 50 weken. De gemeente vergoed maximaal 13 uur.
puk
Aanmelden op ons kinderdagverblijf!

Met of zonder indicatie kunt u zich altijd bij ons inschrijven, middels ons inschrijfformulier op onze website. 

Wij begroeten u en uw kind graag op ons kinderdagverblijf.