Wenperiode

Uw kind mag één week voor de officiële plaatsingsdatum beginnen met wennen. In principe duurt het wennen 4 dagen, dus uw kind is dan nog niet hele dagen op de opvang. Het wennen gebeurt op de dagen waarop het kind geplaatst is. Het belangrijkste in de wenperiode is dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt op de groep. Ook vinden wij het belangrijk dat het kind de fles accepteert bij de pedagogisch medewerkers.

Bij AllKidsz werken we kindgericht. Het wenschema kan aangepast worden aan de behoefte van het kind. Belangrijk is dat een kind zich veilig voelt op de opvang. Onderstaand schema is een richtlijn.


Richtlijn voor het verloop van de wenperiode:

1e wendag
De ouder(s) blijven een uurtje op de groep. In dat uurtje wordt de dagelijkse gang van zaken over de groep verteld en bijzonderheden over het kind worden genoteerd. Het intake gesprek kan ook op een andere dag gepland worden. Na het gesprek gaan de ouders weg en mag het kind één uurtje bij de pedagogisch medewerkers blijven.

2e wendag
Het kind mag 3 uurtjes komen wennen. De tijden gaan in overleg.

3e wendag
Het kind mag 5 uurtjes komen wennen. De tijden gaan in overleg.

4e wendag
Ouder(s) en kind zijn om 9.00 uur aanwezig. Het kind wordt om 16.00 uur opgehaald.

5e dag
Het kind wordt op een normale tijd gebracht en gehaald. U kunt uw kind tot 09.30 uur brengen. De uiterste ophaaltijd is 5 minuten voor sluitingstijd, zodat er nog tijd is voor een rustige overdracht van de pedagogisch medewerkers.

Belangrijk is om het afscheid van uw kind kort en bondig te houden zodat uw kind duidelijk weet wat er gaat gebeuren.